Dostupan izvor napajanja

Pozadinska slika može biti prilagođena tipu događaja kojeg planirate

Ostalo(vrsta događaja)Logo potreban

Ako je logo potreban pošaljite ga na mail unutar 15 data prije početka događaja