Dostupan izvor napajanja


Pozadinska slika može biti prilagođena tipu događaja kojeg planirate


Potreban je logotip tvrtke

Ako je potreban logotip tvrtke, pošaljite ga na naš e-mail u roku od 15 dana prije događaja u .png ili .psd formatu